پروژه تامین تجهیزات کنترل و ابزار دقیق ایستگاه های گاز آذربایجان شرقی/تبریز
15 ژانویه 2018
bgk projects
پروژه تعمیرات نیروگاه رامین/اهواز
25 دسامبر 2017
موضوع پیمان
انجام تعمیرات اساسی توربوژنراتور، سیستم کنترل و تجهیزات جانبی واحد شماره 2 نیروگاه الهارثه /بصره در کشورعراق
شماره پیمان
A-53O57111900
کارفرما
Techno Prom Export “TPE”/ تکنوپروم اکسپورت روسیه
سال انجام
2012
مدت پیمان
4 ماه
مشخصات واحد
توربو --ژنراتور 200 مگاواتی بخار میتسوبیشی ژاپن
شرح پروژه

- انجام کلیه عملیات مربوط به انجام تعمیرات اساسی سیلندرهای توربین. انجام تعمیرات اساسی ژنراتور، تعویض شینه های معیوب و انجام تعمیرات بروی دیافراگم ها. دمونتاژ، مونتاژ و تعویض کلیه قطعات مانند نازل باکس ها،پره های معیوب، دمپینگ وایرها، کریررینگ ها، بازسازی کلیه خوردگی ها در کلیه نقاط. انجام تعمیرات ولوهای هیدرولیکی و مکانیکی سیستم کنترل، مهندسی معکوس و ساخت قطعات معیوب.