۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نحوه عملکرد کمپرسور گریز از مرکز

نحوه عملکرد کمپرسور گریز از مرکز

نحوه عملکرد کمپرسور گریز از مرکز
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
دستور العمل نصب اریفیس

دستور العمل نصب اریفیس

دستور العمل نصب اریفیس
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
آشنایی با پروتکل Hart

آشنایی با پروتکل Hart

آشنایی با پروتکل Hart
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
آشنایی با شیرهای کنترل

آشنایی با شیرهای کنترل

آشنایی با شیرهای کنترل
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
تفاوت باتری نیکل کادمیوم و سرب اسید (مزایا و معایب)

تفاوت باتری نیکل کادمیوم و سرب اسید (مزایا و معایب)

تفاوت باتری نیکل کادمیوم و سرب اسید (مزایا و معایب)
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
اساس کار ژنراتور سنکرون-قسمت دوم

اساس کار ژنراتور سنکرون-قسمت دوم

اساس کار ژنراتور سنکرون-قسمت دوم
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
اساس کار ژنراتور سنکرون-قسمت دوم

اساس کار ژنراتور سنکرون-قسمت اول

اساس کار ژنراتور سنکرون-قسمت اول
۱۵ فروردین ۱۳۹۷

برگزاری جشن نوروز

کارکنان گروه صنعتی بهمن گسترش کیان شروع سال 1397 در دفتر این شرکت جشن گرفتند.
۲۴ آبان ۱۳۹۶
عضویت در سندیکای صنعت برق ایران

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

صلاحیت ایمنی گروه صنعتی بهمن گسترش کیان توسط کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی استان تهران مورد تائید قرار گرفت.