نفت و گاز
نفت و گاز

رتبه 5 نفت و گاز

رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات

دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی

گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی

مجری پروژه های خطوط انتقال، مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز

مدیریت تدارکات کالای پروژه های نفت و گاز برای پیمانکاران EPC

مجری پروژه های تاسیسات و تجهیزات، سیستم های هشدار و حفاظت کاتدی

عمده خدمات و سرویس های این شرکت


 

نزدیک به 20 سال همکاری تنگاتنگ با پیمانکاران تراز اول کشور در اجرای پروژه های بزرگ ملی، انباشت تجربه و دانش فنی کسب شده طی سال های فعالیت، از مزیت های غیر قابل انکار شاخه اجرایی شرکت در حوزه نفت و گاز می باشد. از این رو گروه صنعتی بهمن گسترش کیان با فراهم نمودن منابع لازم، امیدوار است که بتواند در فرصت های پیش رو نقش موثر و سازنده ای در اجرای EPC پروژه های نفت و گاز و همچنین در توسعه و تربیت نیروی متخصص کشور داشته باشد.