یکی از دلایل اساسی رشد و توسعه جوامع پیشرفته توجه و اهتمام آنها به تحقیقات کاربردی و ارتباط مراکز دانشگاهی با صنایع و تولید علم بر اساس نیاز صنایع می باشد. تربیت و توانمند سازی نیروی انسانی به علم ، آگاهی و فناوری و هدایت آن محرک اساسی توسعه یافتگی ، شاخص مبنایی تحولات اجتماعی و عامل موفقیت و اقتدار جوامع به شمار رفته و می رود، بدین جهت که توسعه یافتگی با تکیه بر نیروها و علم بومی، بی شک اقتدار و عزت را به ارمغان می آورد. گروه صنعتی بهمن گسترش کیان پس از نزدیک به دو دهه فعالیت مستمر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع نیروگاهی، برخورداری از کادری آموزش دیده و با تجربه و همچنین داشتن شرکای تجاری مطرح بین اللملی ، امید دارد که با اتکا به خودباوری و اعتماد به نفس دانشجوی ایرانی و با اشتراک گذاشتن امکانات و تجربیات 20 ساله خود بتواند شاهد ساخت و یا توسعه محصولات فن آورانه باشد.

باشگاه پژوهشگران

رسالت

 • به اشتراک گذاشتن توانمندیهایمان برای کسب برتری و سود آوری
باشگاه پژوهشگران

ماموریت

 • جذب نخبگان علمی، شناسایی ایده های برتر و سود آور، تبدیل ایده ها به پروژه های ساخت، سرمایه گذاری و ساخت محصولات

باشگاه پژوهشگران

چشم انداز

باشگاهی كارآفرين و فعال در ساخت و تجاری سازی ایده ها
باشگاه پژوهشگران

اهداف کلان

 • سازماندهي پژوهشگران منتخب در قالب گروههاي تخصصي
 • حمايت از پایان نامه
 • های دوره دکتری با قابلیت توسعه یا ساخت محصول با ارزش تجاری
 • تجاری سازی ایده ها
جهت گیریهای اساسی
 • افزايش تعداد اعضاي باشگاه
 • مشارکت اعضای باشگاه در طرح های پژوهشی شرکت
 • شرکت در مناقصات و فراخوان های دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی
 • هدايت و تشويق گروههاي عضو به اختراعات و نوآوري هاي كاربردي بر اساس اولويت ها و نيازهاي صنايع و دستگاههاي بهره بردار
 • استفاده از توانمندي ها و همكاري هاي مراکز رشد و تحقیقاتی و پارک های علمي فناوري
 • ایجاد انگیزه تجاری سازی اختراعات در اعضاء
وظایف و کارکردها
 • حمايت مادی و معنوی از اعضاء
 • ايجاد كارگاههاي آموزشي ـ پژوهشي در راستاي اهداف باشگاه و حوزه‌هاي مربوط با گروههاي پژوهشي
 • ...كمك به انعكاس و انتشار فعاليتهاي گروههاي پژوهشي باشگاه در قالب مقالات، كتاب، سايت اينترنتي و
 • به روز رسانی سايت اينترنتي باشگاه و ارائه منظم و مستمر فعاليتهاي پژوهشي باشگاه
 • مرتبط سازي گروههاي پژوهشي باشگاه با نهادها و مراكزتحقيقاتي مرتبط و درگيرسازي پژوهشي گروهها و ايجاد همكاري ميان آنها و مراكز تحقيقاتي و مطالعاتي
ماده 1:

هر دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در دوره ارشد و دکتری در دانشگاههای داخلی و یا خارج از کشور که خواستار عضویت در باشگاه می باشد به شرط دارا بودن خدمات ارزنده يا آثار برجسته در چارچوب اهداف باشگاه می تواند با تأیید شوراي علمی باشگاه به عضویت آن درآید.

ماده 2:

سلب عضویت با تقاضای فرد و یا شرکت در هر زمانی مقدور است.

باشگاه پژوهشگران
برنامه های فناوری و کارآفرینی

به منظور توسعه توانمندی های كاری اعضاء باشگاه مرتبط با رشته تحصيلی آنها، مجموعه برنامه هايی تعريف و به مورد اجرا گذاشته مي شوند؛ به اين اميد كه پس از فارغ التحصيلی، اين اعضاء بتوانند به نحو مطلوبی امرار معاش نمايند. برنامه های منتخب در اين ارتباط، شامل هستند بر:
 • ایجاد گروه های کاری و تخصصی از اعضاء باشگاه
 • تعریف و پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی اولویت دار صنایع و دستگاه های اجرائی
 • بازدید هدفمند از نمایشگاه های تخصصی مرتبط با فعالیت پژوهشی در حال انجام
 • بازدید از مراکز تحقیقاتی و اجرائی
 • برگزاری نشست های مشترک با مسئولین علمی – تحقیقاتی صنعتی و دستگاه های اجرائی
 • هدفمند کردن اختراعات اعضاء در راستای نیازهای واقعی
 • حمايت از طرحهاي پژوهشي اعضاء به منظور تجاری سازی آنها از طريق: پرداخت کمک های نقدی، در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات شرکت، برقراری ارتباطات بین المللی و اخذ مشاوره خارجی، عقد قراردادهای ...ساخت نمونه اولیه، انجام تایپ تست و
باشگاه پژوهشگران
طرحهاي پژوهشي

باشگاه از طرحهای پژوهشی اعضاء، كه راستاي تأمين نيازهای علمي دستگاههای اجرائی و يا صنعتی كشور باشد و یا ارزش تجاری سازی داشته باشد، حمايت نموده و هزينه هاي مربوط را پرداخت می نمايد. در اين صورت، باشگاه با ايجاد ارتباط و تعامل با دستگاه ذي ربط، در جهت حمايت مادي و تأمين هزينه هاي اجراي اين پروژه ها و به كارگيري نتايج حاصل، حداكثر تلاش خويش را مبذول خواهد داشت.
در تعريف طرحهای پژوهشی موارد توصيه مؤكد مي شود:
 • اهداف پيش بينی شده در طرحهای پژوهشی، به صورت كوتاه مدت قابل دسترسی باشند و زمانهای اجرای كوتاه تری پيشنهاد گردند.
 • طرحهای پژوهشی پيشنهادی مرتبط با رشته تحصيلی و تخصصی اعضاء باشند.
 • طرحها به صورت گروهی تعريف و اجرا شوند.
باشگاه پژوهشگران
برنامه تبليغات

 •  معرفی باشگاه و توانمندی های اعضاء در همايشهای دانشگاه های کشور
 •  نشست با نهادهای اجرائی و پژوهشی
 •  ايجاد و به روز رسانی سايت باشگاه
 •  برگزاری نمايشگاه از دستآوردهای اعضاء
 •  اطلاع رسانی عمومی
 •  تهیه خبرنامه اینترنتی
تسهیلات انتشار کتاب

باشگاه اقدام به حمایت اعضای فعال خود در خصوص انتشار آثارشان می نماید؛ ( قابل ذکر است است، متقاضیان باید درخواست مکتوب خود را بهمراه نسخه یا فایل از کتاب به دفتر باشگاه ارسال نمایند تا پس از بررسی های لازم اقدامات مقتضی صورت پذیرد)
 •  در صورت تخصصی بودن کتاب، با توجه رایزنی های صورت گرفته با انتشارات و ....، عضو متقاضی به یکی از انتشارات معرفی و اقدامات لازم صورت می پذیرد.
 •  در صورت عمومی و کاربردی بودن موضوع کتاب، تعدادی از آن جهت حمایت متقاضی خریداری و در اختیار سایر اعضا قرار خواهد گرفت .
مزایای عضویت

تقاضاي عضويت داوطلب ها، به لحاظ تطبيق با شرائط آئين نامه عضويت باشگاه، مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه عضويت كسي مورد تأييد قرار گيرد، نسبت به صدور كارت عضويت رسمي براي وي اقدام مي شود و با اين كارت، امتيازات و تسهيلات زير اگر دانشجو يا فارغ التحصيل باشد از طرف باشگاه قابل تخصيص است:
 • امكان استفاده از تسهيلات و امتيازات ويژه اعضاء شامل:
  • امكان استفاده از اولويت استخدام
  • مساعدت در تأليف كتاب و كمك هزينه پايان نامه تحصيلي برای اعضاء فعال
 • اطلاع رساني و امكان شركت در همايش‌ها، هم‌انديشي‌ها و گردهم‌آيي‌هاي تخصصي ويژه اعضاء
 • امكان استفاده از تسهيلات مالي باشگاه براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي تعريف و تصويب شده
 • سازماندهي در گروههاي اعضاء، براي تعريف و اجراي طرجهاي پژوهشي مورد نياز دستگاههاي اجرايي و صنعتي
 • بازديد از مراكز علمي و صنعتي و نمايشگاههاي تخصصي
 • و بسياري موارد ديگر، كه حسب مورد قابل تخصيص است

مشخصات متقاضی

 

تایید هویت انسانی