خرید لوله های واتروال بویلر نیروگاه رامین/ اهواز
28 ژوئن 2022
پروژه تامین تجهیزات کنترل و ابزار دقیق ایستگاه های گاز آذربایجان شرقی/تبریز
15 ژانویه 2018
موضوع پیمان
خرید تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز نیروگاه رامین
شماره پیمان
98/8/085
کارفرما
شرکت تولید نیروی برق رامین
سال انجام
1400
مدت پیمان
2 سال
شرح پروژه

* تجهیزات ابزار دقیق پروژه شامل:
قطعات یدکی (سنسورهای ابزار دقیق) مربوط به سیستم کاندیشن مانیتورینگ ویداس (VIDAS) نیروگاهی