آرشیو اخبار

 
20 مارس 2016

عضویت در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

گروه صنعتی بهمن گسترش کیان به عضویت انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران نایل آمده است.
7 مارس 2016

اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گروه صنعتی بهمن گسترش کیان موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گردید.
3 ژانویه 2016

قرارداد تامین لوله های بویلر مورد نیاز نیروگاه رامین اهواز

قراردادی فی مابین گروه صنعتی بهمن گسترش کیان و شرکت مدیریت تولید برق رامین درخصوص تامین لوله های مورد نیاز نیروگاه رامین اهواز به امضا رسید.
31 دسامبر 2015

اخذ گواهینامه رتبه بندی صلاحیت پیمانکاری

گروه صنعتی بهمن گسترش کیان موفق به اخذ گواهینامه رتبه بندی صلاحیت پیمانکاران گردید.
20 می 2015

دریافت لوح سپاس جهت شرکت در پنجمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و بخش سیکل ترکیبی

گروه صنعتی بهمن گسترش کیان موفق به دریافت لوح سپاس از برگزارکنندگان پنجمین همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاه های بخار و بخش سیکل ترکیبی گردید.
21 مارس 2015

عضویت در سندیکای صنعت برق ایران

درخواست عضویت گروه صنعتی بهمن گسترش کیان در سندیکای صنعت برق ایران مورد تایید قرار گرفته  و شرکت با شماره  107-15 به عضویت این انجمن درآمده است.
21 مارس 2015

عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

گروه صنعتی بهمن گسترش کیان به عضویت انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن درآمده است.
30 دسامبر 2014

طرح ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران

گروه صنعتی بهمن گسترش کیان موفق به اخذ رتبه یک ستاره سیمین از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گردید.
2 اکتبر 2014

عقد قرارداد جدید درخصوص انجام تعمیرات اساسی توربین، ژنراتور، سیستم کنترل و جکینگ مرکزی واحد ۳۰۰ مگاواتی شماره ۳ نیروگاه رامین اهواز

عقد قرارداد انجام تعمیرات اساسی توربین، ژنراتور، سیستم کنترل و جکینگ مرکزی واحد 300 مگاواتی شماره 3 نیروگاه رامین اهواز