نفت و گاز

بخش نفت و گاز قدیمی ترین زمینه فعالیت شرکت BGK  می باشد که از سال 1378 تاکنون، زیرمجموعه های بخش نفت و گاز این شرکت طیف گسترده و انواع مختلفی از مصالح و تجهیزات را برای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی عرضه نموده است. به عنوان ارائه دهنده خدمات خرید و تأمین کننده اصلی، بخش نفت و گاز شرکت BGK  تحت عنوان طرح توافقات خدمات با پیمانکاران EPC  و PC  و به عنوان تأمین کننده با کارفرمایان مبادرت به انجام پروژه هایی نموده است.

بهره گیری از همکاری با شرکت های مشهور بین المللی، توانایی های فنی لازم جهت مدیریت پروژه ها، دانش وسیع و ارتباط با مهره های کلیدی بازارهای منطقه ای، مزایای قابل قیاس گروهی می باشند که موجبات رشد سریع این شرکت در این زمینه را فراهم نموده است.