شرکای تجاری

شرکت اپلیسنس لهستان

بزرگ ترین تولید کننده تجهیزات ابزار دقیقی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ، شریک تجاری مجموعه گروه صنعتی بهمن گسترش می باشد و تنها نماینده این شرکت در ایران