نیروگاهی

بخش نیرو اولین زمینه فعالیت شرکت BGK می باشد که وسیع ترین ساختار سازمانی را در گروه دارد. در سال 1385 شرکت پاورماشین" بزرگترین سازنده ی تجهیزات نیروگاهی در روسیه" این شرکت را به عنوان نماینده رسمی خدمات خود منصوب نموده است، که این خدمات شامل تأمین قطعات یدکی، تعمیرات اساسی، مدرنیزاسیون و نوسازی نیروگاه ها در ایران می باشد. همچنین در سال 1387 شرکتBGK موفق به کسب گواهی نامه نمایندگی در بازار عراق نیز شده است. در حال حاضر، بخش نیرو شرکت BGK نه تنها در تأمین قطعات یدکی و تجهیزات عمده نیروگاهی بلکه همچنین در اجرا و پیاده سازی پروژه های متنوع همانند تعمیرات اساسی، مدرنیزاسیون، خدمات فنی و نظارت نیز مشارکت دارد.