خط مشی

خط مشی:

خط مشی این شرکت بر پایه کیفیت خدمات به منظور کسب بالاترین سطح رضایتمندی مشتریان، حفاظت از محیط زیست و تبعیت از قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت شغلی استوار است و بر این اساس تا کنون موفق به دریافت گواهینامه های بین المللی ذیل شده است:
 

ISO 9001 (کیفیت)
ISO 14001 (زیست محیطی)
OHSAS 18001 (ایمنی و بهداشت حرفه ای)