تعمیرات اساسی بویلر شماره 52 پالایشگاه آبادان

 تعمیرات اساسی بویلر شماره 52 از نیروگاه شماره 2 پالایشگاه آبادان طی قراردادی به شرکت بهمن گسترش کیان واگذار شده است. تعمیرات اساسی  با بکارگماردن بیش از 60 نفر نیروی کارگری و متخصص در دو شیفت کاری آغاز شده و شرکت بهمن گسترش کیان متعهد شده است که عملیات تعمیرات را در مدت زمان 100 روز به انجام رساند. با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه، امید می رود کار تعمیرات اساسی زودتر از برنامه به پایان برسد. 

\hdh