دفتر مرکزی - تهران

تلفن: 88712010 و 88712016
فکس: 88711975
آدرس: خیابان ولیعصر (عج) ، ضلع جنوبی پارک ساعی ، استگاه پله سوم ، برج نگین ساعی ، واحد 607
ایمیل: info@bgkco.com

دفتر اهواز

تلفن: 4439068 و 4450770 و 4450771 - 0613
فکس:
آدرس: بلوار پاسداران ، میدان فرودگاه ، مجتمع شمس ، طبقه 5 و 6
ایمیل: info@bgkco.com

ارسال پیام