دفتر مرکزی - تهران

تلفن: 88712016, 88712010 (21)98+
فکس: 88711975 (21)98+
آدرس: خیابان ولیعصر، ضلع جنوبی پارک ساعی ، ایستگاه پله سوم ، برج نگین ساعی ، واحد 607
ایمیل: info@bgkco.com

دفتر اهواز

تلفن: 34450771, 34450770, 34439069, 34439068 (61)98+
فکس: 34433283 (61)98+
آدرس: بلوار پاسداران ، میدان فرودگاه ، مجتمع شمس ، طبقه 5 و 6
ایمیل: info@bgkco.com

ارسال پیام